කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
නො. 73/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 03,
ශ්‍රී ලංකාව.


දුරකථන : +94-11-2435248 (දිගු අංකය - 203)

ෆැක්ස් : +94-011-2390885

විද්‍යුත් තැපෑල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා