රජයන් මාරුවන විට වෙනස් නොවන කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් අප නිර්මාණය කරගත යුතුයි – කර්මාන්ත ඇමති කියයි

” මෝටර් රථ කර්මාන්තය ඇතුළු රටේ සියළු කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නා කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය රජයන් වෙනස් වනවිට වෙනස් නොවිය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් අප මේ මොහොතේ ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රයන්හි හැමෝගෙම දායකත්වය ලබාගනිමින් , රටේ සියළු දේශපාලන පක්ෂත් දැනුවත් කරමින් නව ලොවට ගැලපෙන තිරසාර වූ ජාතික කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කරගත යුතුයි. එහි කටයුතු මේ වනවිටත් ආරම්භ කොට […]

මැණික් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ඉන්ධන බෙදාහැරීමට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නංවයි.

මැණික් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ඉන්ධන බෙදාහැරීමට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නංවයි. රත්නපුර පතල් කර්මාන්ත කරුවන්ගේ සහ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මහා සංගමය සහ වැවිලි කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා අතර විශේෂ හමුවක් පසුගියදා රත්නපුර නගරයේදී පැවත්විණි. එහිදී දැනට රටපුරා කළමනාකරණයකින් යුතුව බෙදාහැරෙන ඉන්ධන, මැණික් කර්මාන්තයේ නියැලෙන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බැකෝ යොදාගෙන කෙරෙන පතල් 250 ක ප්‍රමාණය ඇතුළුව […]

මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ( Online ) ඔස්සේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය කිරීමේදී සහ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමේදී මතුවී ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රමවේදයක් සැකසීම

මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ( Online ) ඔස්සේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය කිරීමේදී සහ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමේදී මතුවී ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රමවේදයක් සැකසීම “කඩිනම් ආර්ථික ප්‍රවර්ධනයන් උදෙසා අවශ්‍ය වන්නේ නියාමනයන් හැකිතරම් සුමට කොට කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය පුළුල් කිරීමයි ” වැවිලි කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කලේ අද ( […]

Fuel Allocation for Industrialists

Fuel Allocation for Industrialists The Ministry of Industries has taken a step to facilitate the process of fuel (Diesel) allocation for manufacturing industrial undertakings through the nearest SLTB depot. Therefore, industrialists are kindly requested to fill out the google form through the following link Google form link – shorturl.at/ksx47 For further details contact the following officials, I.Chaminda […]

IMPORTING RAW MATERIALS UNDER THE INDIAN CREDIT LINE

IMPORTING RAW MATERIALS UNDER THE INDIAN CREDIT LINE For Basic information- https://trade.gov.lk/news-and-blog/2022 For Online Registration – https://trade.gov.lk/ Required documents – https://www.treasury.gov.lk/news/article/100 Further Clarification Chaminda Pathiraja Additional Secretary (Sector Development) Ministry of Industries TP: 0112520948 Ext: 380 Mr. U.L.A. Udasiri Perera Director (Sector Development I) Ministry of Industries Mobile: 0777824158 Ext: 536 Ms B. Kunalini Assistant Director […]