TIEP

பிரிவூ : கைத்தொழில் கொள்கை மற்றும் துறை அபிவிருத்தி

கிளை : அபிவிருத்தி பிரிவூ III

சேவை : வரி இல்லாத இறக்குமதி செயல்முறைக்கான பரிந்துரை கடிதங்களை வழங்குதல் (Duty Exemption)

உற்பத்தியாளர்களுக்குத் தேவையான மூலப்பொருட்களை வரியில்லாமல் இறக்குமதி செய்வதற்கான பரிந்துரைக் கடிதங்களை வழங்குதல்.

 • அமைச்சின் கீழ் பதிவூ செய்யப்பட்ட நிறுவனமாக இருக்க வேணடும;இல.08/2020 கொண்ட  வருமான பாதுகாப்பு கட்டளையின்; கீழ் தகுதியூடைய ஒரு கைத்தொழில் நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும்.
 • வணிகப் பதிவூச் சான்றிதழின் நகல் (BR)
 • படிவம் 20 (நிறுவனங்களின் பதிவாளர் பதிவூ) (Board of Director – Form 20)
 • நிறுவனம் பற்றிய அறிமுகம். (Company Profile)
 • கோரிக்கை கடிதம் (Request Letter)
 • வணிக விலைப்பட்டியல் (Commercial Invoice)
 • பொதியிடல்; பட்டியலின் நகல் (Packing List)
 • சரக்குப் பத்திரத்தின் நகல் (BL/Airway Bill)
 • அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ள ஆவணங்கள் பணிப்பாளரின்; பரிந்துரையின் பேரில் மேலதிக செயலாளரிடம் சமர்ப்பித்தல்.
 • பரிந்துரைகளுக்கு ஐசுசுஊ குழுவிடம் சமர்ப்பித்தல்.
 • இந்த முடிவை பரிசீலித்த பிறகு செயலாளரின் கையொப்பத்துடன்  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு மற்றும்  விண்ணப்பதாரிக்கு  பிரதிகளுடன் இலங்கை சுங்கப் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு   சிபாரிசு கடிதம் வழங்குதல்.

தொடஇல. I
பெயர் : திரு. டபி.எம்.ஆ;. விஜேகோன்
பதவி : பணிப் பாளH
தொலைபேசி : 0112422319
உள்ளக : 301
தொலை நகல்: 011 2432750
மின்னஞ்சல் முகவரி : udasiri@gmail.com
பிரிவு உள்ளக : 370,382
பிரிவு மின்னஞ்சல் முகவரி : sector1mid@yahoo.com

தொடஇல II
பெயர்: செல்வி.பி.குனாலினி
பதவி: உதவி இயக்குனர் 
தொலைபேசி:- 0112333312
உள்ளக:- 388
தொலை நகல்:-0112333312
மின்னஞ்சல் முகவரி :- kunalini22@gmail.com
பிரிவு உள்ளக: 385, 305
பிரிவு மின்னஞ்சல் முகவரி  : sector2@industry.gov.lk

தொடஇல III
பெயர் : செல்வி.நளினி பாலசுப்ரமணியம்
பதவி : இயக்குனர்
தொலைபேசி : 0112328973
உள்ளக : 310
தொலை நகல்: : 0112322250
மின்னஞ்சல் முகவரி : nalbalthu@yahoo.com

பெயர் : திருமதி.எச்.எம்.ஏ.சசினி மாலிகா
பதவி : உதவி இயக்குனர்
தொலைபேசி : 011 2327364
உள்ளக : 536
தொலை நகல் : 011 2472183
மின்னஞ்சல் முகவரி : ind.sector4@gmail.com
பிரிவு உள்ளக : 421,371,428
பிரிவு தொலை நகல் : 011 2472183
பிரிவு மின்னஞ்சல் முகவரி : ind.sector4@gmail.com