கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 
தொடர்பு படிவம்

கைத்தொழில், வணிக அலுவல்கள், நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த நபர்களின் மீள்குடியேற்றம் மற்றும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சு

இல. 73/1, காலி வீதி
கொழும்பு 03
இலங்கை
தொலைபேசி : +94-11-2392149, +94-11-2392150
தொலைநகல் : +94-11-2449402
மின்னஞ்சல் :  infor.incom@gmail.com


reload.gif


புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 12-08-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.