கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

Minister's Office

Wimal Weerawansa

Hon: Minister of Industries.

Ministry of Industries.

No. 73/1, Galle Road,
Colombo 03,
Sri Lanka

 


Telephone :0112-435248, 0112-435674
Fax  :
Mobile : 077-3601658
E-Mail :

Last Updated on Thursday, 12 August 2021 05:33  

புதிய செய்திகள்

.

 

 

 

 

 

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 18-10-2021.
காப்புரிமை © 2021 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.