கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

සමාගම් රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි විධායක සේවා ගණය (නීති නිලධාරී) සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

වැඩිදුර විස්තර

 


Page 16 of 25

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 15-10-2018.
காப்புரிமை © 2018 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.