කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ලේකම් කාර්යාලය


 

 

ලේකම්:කේ.ඩී.එන්. රංජිත් අසෝක මහතා

දුරකථන : +94-11-2436123-4

ජංගම : 
ෆැක්ස් : +94-11-2449402
විද්‍යුත් තැපෑල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 


 

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා