කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

State Minister

 

Hon. A. D. Champika Premadasa

Ministry of Industry & Commerce
No. 73/1, Galle Road,
Kollupitiya, Colombo 03.

Telephone : 0112-448012
Fax : 0112-448012
E-mail : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 පෙබරවාරි 27 වෙනි සදුදා, 09:44  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා