கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

செயலாளர் அலுவலகம்

 

 

 

செயலாளா

திரு.கே.டீ.என். ரன்ஜித் அசோக

இல. 73/1, காலி வீதி

கொழும்பு - 03

தொலைபேசி : +94-11-2436123-4

பக்ஸ்  : +94-11-2449402

மின்னஞ்சல் : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

Finance

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 16-10-2019.
காப்புரிமை © 2019 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.