கைத்தொழில் நிகழ்வுகள் சமீப செய்திகள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்: 

அமைச்சரவை அலுவலகம்

கௌரவ. ரிஷாட் பதிஉத்தீன்
கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு
இல. 73/1, காலி வீதி,
கொழும்பு 03,
இலங்கை
தொலைபேசி : +94-11-2435248
தொலைநகல் : +94-11-2390885
மின்னஞ்சல்: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

புதிய செய்திகள்

முதலீட்டு சந்தர்ப்பங்கள்

இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 07-06-2019.
காப்புரிமை © 2019 கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.