කර්මාන්ත සිදුවීම් නැවුම් පුවත්
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඔබ මෙතනයි: 

සූර්ය බලශක්ති ත්‍රිරෝද රථ

අරමුණු
පරිසර හිතකාමී සූර්ය බලශක්තියෙන් ධාවනය කල හැකි ත්‍රිරෝද රථ නිෂ්පාදනය කිරීම.

ක්‍රියාකාරකම්

  • විදුලි බලයෙන් නැවත ආරෝපණය කල හැකි බැටරියක් සහිත ත්‍රිරෝද රථයක් නිෂ්පාදනය කිරීම.
  • විදුලියෙන් හා ඉන්ධන බලයෙන් ධාවනය කල හැකි වන පරිදි (Hybrid Technology) ත්‍රිරෝද රථයක් නිෂ්පාදනය කිරීම
  • සූර්ය ඡායා වෝල්ටීය කෝෂ වලින් බල ගැන්වූ ත්‍රිරෝද රථ නිශ්පාදනය.

ප්‍රතිඵල
ඉන්ධන භාවිතය අවම කිරීම.

වැඩිපුර විස්තර සඳහා

ඈපා දයාරත්න මහතා
අධ්‍යක්ෂ

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
73/1, ගාලු පාර
කොළඹ 3

දුරකථනය/ෆැක්ස්: 011 2333312
විද්‍යුත් තැපෑල: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මාර්තු 15 වෙනි සිකුරාදා, 07:09  

නැවුම් පුවත්

ආයෝජන අවස්ථා

Finance